Фестивалот „Златна лира“ кој се одржува во континуитет веќе 17 години претставува проект кој е израз на потребата на македонските музички уметници од сите генерации за побогат и континуиран концертен живот, мобилизирајќи ги сите креативни сили и релевантни фактори во заложбите за промоција и афирмација на нашите културни вредности. Фестивалот има интернационален карактер овозможувајќи размена на концертни програми со музички уметници од странство и со сродни музички асоцијации.