Сојузот на музички уметници на Македонија избра ново раководство

На изборното собрание на Сојузот на музички уметници на Македонија (СМУМ), кое се одржа на 17 декември во Кинотеката на РСМ, беше избрано новото раководство на СМУМ.

За претседател на Управниот одбор на СМУМ, кој воедно е и претседател на СМУМ, повторно е избран проф. м-р Љубиша Кировски. Членови на Управниот одбор се и Бранко Павловски, Страшо Темков, Даница Стојанова, Горан Начевски, Александра Коцевска и Даниел Апостолов.

Членови на Надзорниот одбор се Васил Атанасов, Јасна Аврамовска и Весна Ангелова. За претседател на Собранието на СМУМ е избрана проф. д-р Ана Гацева.

Во новиот мандат раководството ќе биде фокусирано во одржување на континуитетот на фестивалот „Златна лира“ и циклусот концерти „ПроМузика“, а особено внимание ќе биде посветено на збогатувањето на концертниот живот, соодветната валоризација на трудот на музичките уметници од сите генерации, како и нивна промоција во државата и надвор од неа.

https://www.slobodenpecat.mk/sojuzot-na-muzichki-umetnici-na-makedonija-izbra-novo-rakovodstvo/?fbclid=IwAR0q_zU_5M3oaABXQGN64E_TTjkZQ6180-JDM4Cx48LGdv9ZVkB-M3e9lRw